Begrippen

Artikel 1

De hierna volgende begrippen worden in deze Algemene Voorwaarden gehanteerd met de volgende betekenis:

Subtext Translations

Subtext Translations Directeur: Helene J.B. Reid Vrouwe Justitiaplein 27 3511 EX Utrecht

Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon die Subtext Translations opdracht heeft gegeven tot het verrichten van bepaalde taalwerkzaamheden. Slechts indien en voorzover Subtext Translations had moeten begrijpen dat de opdracht werd verstrekt uit naam en voor rekening van een derde zal deze derde als opdrachtgever worden beschouwd.

Taalwerkzaamheden

Het in het Engels vertalen in ondertitels of teksten, het corrigeren of redigeren van Engelse ondertitelvertalingen of teksten, alsmede andere mogelijke adviserende werkzaamheden op taalgebied.