Offertes

Artikel 3

Prijsopgaven van Subtext Translations gelden slechts als offerte wanneer Subtext Translations dit schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd. Offertes van Subtext Translations zijn derhalve altijd schriftelijk. Niet-schriftelijk gedane prijsopgaven van Subtext Translations, alsmede schriftelijk gedane prijsopgaven van Subtext Translations die geen offerte zijn, binden Subtext Translations niet en gelden uitsluitend als informatieve richtprijzen.

Subtext Translations behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Opdrachten en bestellingen van de opdrachtgever gelden als onherroepelijk aanbod.