Aanvaarding

Artikel 4

De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop Subtext Translations een opdracht tot het verrichten van taalwerkzaamheden schriftelijk heeft aanvaard, dan wel zonder schriftelijke orderaanvaarding, zodra Subtext Translations een begin met de uitvoering van de opdracht heeft gemaakt.