Aanlevering

Artikel 5a

Videomateriaal ter ondertiteling zal door de opdrachtgever worden aangeboden als DVD of als digitaal bestand. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de beelddrager. Indien er een postproduction script aanwezig is, zal dit door de opdrachtgever worden bijgeleverd. Bij ontbreken van een postproduction script zal de opdrachtgever zich beschikbaar stellen voor taalkundige zaken zoals de spelling van persoons- en plaatsnamen, instanties e.d.

Tekstmateriaal zal digitaal worden aangeleverd behoudens bij grote uitzondering (b.v. gedichten).

Prijsafspraken worden op basis van het digitale tekstbestand gemaakt. Subtext Translations accepteert nimmer handgeschreven teksten.