Annulering en wijziging van de opdracht

Artikel 8

Annulering of wijziging door de opdrachtgever van de door hem gedane opdracht, respectievelijk de overeenkomst, is niet toegestaan behoudens schriftelijke goedkeuring van Subtext Translations en in dat geval met inachtneming van de volgende voorwaarden.

In geval van wijziging van de opdracht door de opdrachtgever is de opdrachtgever gehouden tot betaling van alle kosten die daardoor ontstaan.

Bij annulering door de opdrachtgever van een door hem gedane opdracht is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle verliezen en kosten die het gevolg zijn van de annulering. Indien Subtext Translations nog niet tot uitvoering van de opdracht is overgegaan bedraagt deze vergoeding ten minste vijftig percent van het overeengekomen honorarium of, indien een uurtarief is overeengekomen, ten minste vijftig percent van het honorarium dat volgens Subtext Translations bij uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever verschuldigd zou zijn. Indien Subtext Translations reeds tot uitvoering is overgegaan bedraagt deze vergoeding ten minste een evenredig deel van het overeengekomen honorarium voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht en vijftig percent van een evenredig deel van het overeengekomen honorarium voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht of, indien een uurtarief is overeengekomen, ten minste de reeds bestede uren en vijftig percent van het honorarium dat volgens Subtext Translations bij uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever verschuldigd zou zijn voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.