Autersrechten / Naamsvermelding

Artikel 20

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen behoudt Subtext Translations het auteursrecht op door haar geleverde taalwerkzaamheden.

Subtext Translations heeft bij films / programma's met een speelduur van meer dan 40 minuten recht op naamsvermelding van de vertaler op een in overleg met opdrachtgever te bepalen plek in de film / het programma. Bij tekstvertalingen die in boekvorm worden uitgegeven heeft Subtext Translations recht op naamsvermelding op de titelpagina.

De publicatierechten van de vertaalde versie blijven bij de auteur van het origineel, het copyright (dat wil zeggen de geldelijke vruchten ervan) blijven bij Subtext Translations.