Geheimhouding

Artikel 25

Subtext Translations verplicht zich jegens opdrachtgever tot geheimhouding van alle haar door opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, beelddragers, informatie e.d. tot op het moment van algemene bekendmaking van bedoelde informatie. Tevens verplicht Subtext Translations zich jegens opdrachtgever geen gebruik te maken van bedoelde informatie voordat opdrachtgever of anderen aan bedoelde informatie algemene bekendheid hebben gegeven.