Toepasselijk recht

Artikel 26

Op elke overeenkomst die Subtext Translations sluit en derhalve tevens op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 27

In een geschil tussen Subtext Translations en de opdrachtgever zal worden berecht door de naar gewone regelen des rechts bevoegde rechter te Utrecht met uitzondering van de geschillen omtrent kwaliteit die zullen worden voorgelegd aan het NGTV overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.